Krigsfilm – ofta ett historiskt perspektiv

Krigsfilm är en egen genre som har fokus på krig och allt det som hör till, det är vanligt att kriget utspelar sig kring ett riktigt krig som har ägt rum i historien. Det är till exempel mycket populärt att göra filmer om andra världskriget. För att en film ska få räknas som en krigsfilm så behöver den inte ha scener från själva kriget utan det kan mycket väl handla om exempelvis ett fångläger under kriget, om de olika soldaterna som krigar eller om träningsläger. Det är även vanligt att en krigsfilm kan handla om en person som har varit i krig och sedan återvänder från det militära för att leva ett vanligt liv efter att kriget är slut. Då är det vanligt att man får uppleva en hel del återblickar tillsammans med karaktären och anpassningen kan vara väldigt svår.

Krigsfilmer är ofta intressanta då de samtidigt War Moviessom de fängslar dig kan ge dig en bild av hur det har sett ut i historien, det är vanligt att krigsfilmer har många historiska inslag och du kan lära dig en hel del genom att se på dem. Andra världskriget är ett av de krig som det är absolut mest populärt att göra film på och det har gjorts fler filmer om andra världskriget än det har gjorts om alla andra krig tillsammans. Krigsfilmer är ofta mycket dramatiska och känslosamma och meningen är ofta att de ska visa den enskilda människans del i det faktiska kriget och även visa hur vanliga människor påverkas av krig. Detta kan vara någonting som är svårt att förstå i vårt samhälle idag och därför är det lärorikt att se på krigsfilmer som innehåller en hel del historiska inslag. På så sätt kan man på ett bättre och mer intressant sätt sätta sig in i hur historien sett ut.