Science Fiction – högteknologi

Många tror att Science Fiction är ett relativt nytt fenomen, det stämmer dock inte utan Science Fiction är så pass gammalt att det började att förkortas som Sci Fi redan på 1920-talet. Inom Sci Fi så är det vanligt att intrigen har inslag av bärande element som är grundade på vetenskap eller på teknologiska spekulationer. Sci Fi delas ofta in i två kategorier, nämligen hård Sci Fi och mjuk Sci Fi.

Hård Sci Fi innebär att man lägger tonvikten i filmen på tekniska och naturvetenskapliga detaljer, där använde man sig främst av kemi, biologi, astrofysik, teknologi och fysik som stöttepelare.

Mjuk Sci Fi fokuserar på samhällsvetenskapliga affekter som ekonomi, psykologi, sociologi, antropologi, ekologi och naturvetenskap.

Det finns många olika teman för vad en Sci Fi film kan innehålla, man använder sig till exempel av försvuSci Finna världar, kontrafaktisk historia, tidsresor, apokalyps och historiens undergång. Många förknippar Sci Fi med både rymden och robotar och även detta är exempel på vad Sci Fi kan handla om.

För att förstå vad Sci Fi egentligen är så måste du leka med tanken på vad som är möjligt, det som skiljer Sci Fi från Fantasy är att historien är bunden till verkligheten genom de principer som beskrevs i Mjuk Sci Fi och Hård Sci Fi. Man tar respekt till verkligen när man skapar Sci Fi och utifrån det så spekulerar man omkring vad som skulle kunna vara möjligt, vad som skulle kunna hända och hur det egentligen skulle kunna gå till.

Det är detta som gör Sci Fi så omtyckt, man knyter historien till verkligheten medan man drömmer sig bort i någonting som man vara mycket svårt att förstå om man inte har sitt sinne öppet. Det finns många olika filmer som är exempel på Sci Fi och där Star Wars eller Stjärnornas Krig kan anses vara en av de mest framgångsrika.